Mini Bar khách sạn

Tủ mát minibar Candor 30 lít cửa kính

Mã SP: #STV-335

Tủ mát minibar Green 40 lít cửa kính

Mã SP: #STV-270

Mini Bar

Mã SP: #STV-210

Mini Bar

Mã SP: #STV-209

Mini Bar

Mã SP: #STV-208

Mini Bar

Mã SP: #STV-207

 Phụ Kiện Phòng Khách

Back To Top