Tầm quan trọng của các dòng sản phẩm Fairtrade. Tại sao bạn nên chuyển đổi


Khi mua các sản phẩm khách sạn thương mại như trà và cà phê từ Bnb Supplies, bạn có thể nhận thấy sản phẩm của mình được đóng dấu ‘Fairtrade’. Chúng tôi là một trong 1.226 công ty trên toàn thế giới, ở 72 quốc gia khác nhau sản xuất sản phẩm của chúng tôi theo Fairtrade. Bạn có thể thắc mắc điều đó chính xác có nghĩa là gì và tại sao điều quan trọng cần cân nhắc khi mua đồ vệ sinh cá nhân bán buôn và các sản phẩm sản xuất hàng loạt khác trực tuyến.

Khi người tiêu dùng mua sản phẩm có nhãn hiệu Fairtrade, họ đang góp phần vào sự phát triển của các cộng đồng và gia đình nông dân chăm chỉ ở các nước đang phát triển.

Fairtrade có nghĩa là các thành phần của sản phẩm có nguồn gốc từ nông dân và đồn điền quy mô nhỏ đáp ứng các tiêu chuẩn kinh tế và môi trường Fairtrade đã được quốc tế thống nhất. Điều này bao gồm việc bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động như sự an toàn, sức khỏe và quyền tự do lựa chọn. Fairtrade giúp ngăn chặn sự phân biệt đối xử vì nó mang lại cho những người nông dân làm việc chăm chỉ và gia đình họ một sân chơi bình đẳng hơn khi cạnh tranh với các tập đoàn nông nghiệp thương mại lớn hơn.

Fairtrade giúp người lao động và cộng đồng nông dân thu được nhiều lợi ích hơn từ thương mại, từ đó giúp họ trở nên có quyền lực và độc lập hơn trong việc kiểm soát cuộc sống của chính họ cũng như cuộc sống của con cái và gia đình họ. Khi nhìn thấy con tem này, bạn biết rằng sản phẩm bạn đang mua đều có nguồn gốc đạo đức giống như tất cả các vật dụng khách sạn của chúng tôi.

Là một phần của Fairtrade, BnB Supplies góp phần ngăn ngừa lao động trẻ em. Lao động trẻ em là một vấn đề tồn tại dai dẳng do các điều khoản thương mại không công bằng và thiếu tiêu chuẩn trong ngành nông nghiệp, ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em ở các quốc gia có đặc quyền trên toàn thế giới.

Vì vậy, nếu bạn đã từng tự hỏi mình có thể làm gì để tạo ra sự thay đổi tích cực trên toàn thế giới, hãy bắt đầu bằng cách chuyển sang các sản phẩm Fairtrade như của chúng tôi và yên tâm rằng bạn đang giúp thay đổi cuộc sống!

Back to top